Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Trường hợp không được áp dụng giảm trừ cho góa phụ, bố/mẹ đơn thân thì tôi phải chỉnh sửa khảo sát thế nào?

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
306 trên 346 thấy hữu ích