Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Q.Tôi nên nhập nội dung gì trong bảng chi tiết thu nhập?

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
2722 trên 3380 thấy hữu ích