Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Các điểm cần chú ý trong trường hợp được áp dụng khoản giảm trừ điều chỉnh thu nhập chịu thuế (như lương hưu, v.v...) và giảm trừ chi tiêu đặc biệt

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
21 trên 37 thấy hữu ích