Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Thuật ngữ dùng trong điều chỉnh thuế cuối năm.

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
284 trên 348 thấy hữu ích