Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Quy trình từ khi nhân viên nhận được yêu cầu điều chỉnh thuế cuối năm đến khi nộp hồ sơ(Đối với PC)

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
540 trên 728 thấy hữu ích