Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Những điểm quan trọng khi nhân viên kiểm tra hồ sơ điều chỉnh thuế cuối năm là gì?

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
29 trên 70 thấy hữu ích