Bạn đang gặp khó khăn với điều gì?

Xem bảng lương chi tiết đã được phát hành

対象 プロフェッショナルプラン ¥0プラン HRストラテジープラン 労務管理プラン(旧スモールプラン) 人事・労務エッセンシャルプラン(旧スタンダードプラン)
Bài viết này có hữu ích không?
1244 trên 1864 thấy hữu ích